Gebruikersregistratie
Minimum vereisten — Tekens 8, Getallen: 1, Symbolen: 1, Hoofdletter: 1
Standaard profielgegevens (wijzigen alleen via "mijn pagina's" menu)
Een actuele pasfoto uitsluitend voor intern gebruik. Andere afbeeldingen (logo's e.d.) worden niet toegestaan. Standaard wordt een anonieme foto gebruikt.
nieuwsbrief
ontvangen nieuwsbrief
Persoonlijke gegevens
Herhalende velden
(bedrijfs)naam e-mail telefoon adres/postbus
Deze contactgegevens kun je opnemen in je Musicbook vermelding als alternatief voor je primaire contactgegevens die je opgeeft tijdens registratie (zie je gebruikersprofiel).
Muzikale achtergrond
In welke vormen van actieve en passieve muziekbeoefening ben je geïnteresseerd?
Welke muzikale ervaringen en belevenissen hebben een onvergetelijke indruk op je gemaakt in je leven?
stemsoort
Wat is je stemsoort? Kies wat jij vindt dat het beste bij je past. Dat hoeft niet te zijn wat je in een koor meestal of op dit moment zingt.
Herhalende velden
docent(e) van - tot
Heb je ooit zangles gehad?
Herhalende velden
opleiding instituut diploma/resultaat jaar afsluiing
Welke amateur- en vakopleidingen of cursussen heb je gevolgd?
Welke instrumenten bespeel je of heb je ooit bespeeld?
Muzikale activiteiten
Allerzielenconcerten
Aan welke van onze Allerzielenconcerten (zie "Allerzielenconcerten" menu) heb je deelgenomen?
activiteiten
Op welke wijze ben je actief in de muziek?
Welke andere activieiten op muziekgebked heb je?
wijze van uitoefening
op welke wijze oefen je je muzikale activiteiten uit?
Herhalende velden
naam vereniging vanaf - tot functie
In welke muziekverenigingen (koren, orkesten, ensembles, bands, etc.) ben je actief of acief geweest en in welke functie (lid, dirigent, bestuur)
Website privacy
Door zich in te schrijven op deze website en akkoord te gaan met het privacybeleid wordt akkoord gegaan met het opslaan van de informatie door deze website.
Privacybeleid
Privacybeleid
Gebruikersprofiel
Jaar-maand-dag, bijvoorbeeld 2019-01-27.
Gebruikersvoorwaarden
Algemene voorwaarden
Door zich aan te melden bij deze website worden de algemene voorwaarden geaccepteerd.
Algemene voorwaarden