Allerzielenconcert 2015 ClemenskerkSinds 2014 organ iseer en dirigeer ik elk jaar in het eerste weekend na 2 november (Allerzielen) de Allerzielenconcerten met mijn projectkoor Lux Aeterna in samenwerking met vocale en instrumentale solisten en orkest. 

Sinds 2018 worden de concerten begeleid door het Valkenswaards Kamerorkest (VKO).  

De Allerzielenconcerten onderscheiden zich van andere koorprojecten door het repertoire en door de werkwijze. Ben je zelf een enthousiast koorzanger of -zangeres en houd je wel van een avontuur?

Ook jij kunt meezingen in een van de komende Allerzielenconcerten!

Wil je meer weten over de Allerzielenconcerten uit de voorbije jaren kijk dan hier.