Concert- en programmainformatie

poster allerzielen klein programma

 Inhoud

Concert- en programmainformatie
Recensies, programmatoelichting, etc
Foto's
Video's
Audio
Archief Allerzielenconcerten

⏏ naar boven

 Recensies, programmatoelichting, etc.

Meer dan 400 bezoekers in Nuenen en Eindhoven hebben genoten van hoogtepiunen uit de Franse en Duitse barokmuziek!

DNK LONTV

 Te Deum - Marc Antoine Charpentier (1643-1704) 


Charpentier (1643-1704) was een toonaangevende franse barokcomponist ten tijde van de zonnekoning Louis XIV. Van de vier “Te Deums” die hij componeerde zullen wij die uitvoeren waarvan velen de prelude zullen herkennen als de begintune van de vroegere Eurovisie TV uitzendingen. De overige delen zijn vaak veel minder bekend dus reden genoeg om het Te Deum eens in zijn geheel te komen beluisteren!


 Hör mein Bitten - Felix Mendelssohn (1809-1847) 

In 1844 componeerde Mendelssohn op verzoek van de Londense tekstdichter Bartholomew diens engelse versie van Psalm 55 "Hear my prayer" voor gebruik in de engelse eredienst met daarom alleen orgelbegeleiding. In 1846 herschreef Mendelssohn dit werk voor orkest en gebruikte daarvooor een duitse tekst van psalm 55 waarvan men nu aanneemt dat Mendelssohn die zelf heeft geschreven. Zo ontstond de heden ten dage gebruikelijke versie van “Hor mein Bitten,. Deze orkestversie heeft Mendelssohn zelf echter nooit gehoord want die vond pas na zijn dood plaats op 21 december 1848 te Dublin.

 Choralkantaten - Felix Mendelssohn (1809-1847)

Mendelssohn's schreef in totaal acht zogenaamde 'Choralkantaten' voor koor, solisten en orkest. Het choral is een typisch Duitse vorm van protestantse kerkmuziek van na de reformatie (1517). In het Duits vertaalde bijbelteksten werden voorzien van een 'choralmelodie' met orgelbegeleiding om het volk in de dienst mee te kunnen laten zingen in de eigen landstaal. Ruim twee eeuwen later midden in de barok bewerkte Johann Sebastian Bach als kerkmusicus ook choralmelodieen voor vierstemmig koor voor onder meer zijn bekende cantates.

Weer een eeuw later bestudeerde de toen 20-jarige Mendelssohn als groot bewonderaar en herontdekker van Bach's muziiek diens choralen en bewerkte enkele van de meest bekende choralmelodieen tot acht 'Choralkantaten' met een hoofdrol voor het koor en begeleid door een orkest: waarvan er drie op het programma staan: 'O Haupt voll Blut und Wunden',  'Wer nur der lieben Gott lasst walten'  en 'Verleih uns Frieden'.

Mendelssohn gaf ze geen opusnummer en heeft ze ook nooit uitgegeven omdat hij ze meer beschouwde als compositie-oefening voor zijn leraar Zelter. Gelukkig zijn de manuscripten van de Choralkantaten bewaard gebleven en kunt u zich in dit programma ervan overtuigen dat Mendelssohn in niets onderdoet voor zijn grote leermeester wiens Mattheus ook herontdekt werd door Mendelssohn en waar we nu nog de (blijde) gevolgen van ondervinden!

⏏ naar boven

Foto's

⏏ naar boven

Video's

   
Video opname LON-TV 4 november 2023 Clemenskerk Nuenen

F. Mendelssohn-Bartholdy

(1809-1847)

Choralkantate nr. 4:
O Haupt voll Blut und Wunden
Hör mein Bitten
 

M.A. Charpentier

(1643-1704)

Te Deum op. H 146 Prelude
Te Deum op. H 146 Te Deum laudamus

Te Deum op. H 146 Te aeternum

Te Deum op. H 146 Pleni sunt coeli

Te Deum op. H 146 Tu devicto
Te Deum op. H 146 Te ergo quesumus
Te Deum op. H 146 In te Domine speravi
 

 

 ⏏ naar boven

  Audio

 ⏏ naar boven