Allerzielenconcert 2015 Clemenskerk

Sinds 2014 organiseer en dirigeer ik elk jaar in het eerste weekend na 2 november (Allerzielen) het Allerzielenconcert met mijn projectkoor Lux Aeterna. Het Allerzielenconcert wordt tweemaal uitgevoerd in dat weekend op twee verschillende locaties.

Het repertoire bestaat uit bekende en minder bekende klassieke werken uit heden en verleden voor koor en orkest in samenwerking met professionele solisten. Sinds 2018 worden wij begeleid door het Valkenswaards Kamerorkest (VKO).

Kijk en beluister in ons archief opnames van de Allerzielenconcerten uit de voorbije jaren. 

Lijkt het jou geweldig om zelf mee te zingen in het projectjkoor Lux Aeterrna in het komende Allerzielenconcert? Denk dan niet te gauw dat dat te hoog gegerepen is. Lees wat er wel (en niet) van je verwacht wordt en geef je snel op voor een onvergetelijke ervaring!

Achtergrond

De Allerzielenconcerten zijn ontstaan uit mijn examenconcert op 8 november 2014 voor mijn bachelor diploma koordirectie. Die datum is de geboortedatum van mijn vader en een week na 1 november zijn sterfdag in 2010. Mijn examenconcert en alle daarop volgende Allerzielenconcerten (steeds in het weekend na 2 november) zijn daarmee voor mij altijd ook een dierbare herinnering en eerbetoon aan mijn vader.

De reden voor de naam Allerzielenconcert (=Allerzielen, de herdenking op 2 november van alle overledenen in de katholieke kerk) zal nu ook duidelijk zijn. De naam voor het projectkoor "Lux Aeterna" ontstond pas na enkele jaren en betekent "eeuwig licht". Het is de tekst uit een gezang uit de latijnse dodenmis (Requiem) en daarmee een passende naam bij Allerzielen.