corona

De verwachting is dat er de komende maanden stapsgewijs steeds meer mogelijk wordt voor koorrepetities en -concerten. Daarom willen wij de mogelijkheid om het Allerzielenconcert 2020 door te laten gaan zo lang mogelijk openhouden.

  • We nodigen je daarom uit om je, ook als je twijfelt, VOOR 1 JULI toch gewoon aan te melden  via het inschrjfformulier . Er wordt enkel van je verwacht dat je na je aanmelding alle data vrijhoudt in je agenda.
  • Bij voldoende aanmeldingen op 1 juli gaan we door met de voorbereidingen. Zijn er niet voldoende aanmeldingen dan bekijken we eerst of we het project met de wel aangemelde deelnemers wellicht in een andere "Corona bestendige" vorm kunnen gieten. Is dit niet mogelijk dan moeten we het project helaas afblazen.
  • We nemen uiterlijk op 1 september een besluit of en hoe het project door kan gaan op basis van de dan geldende Corona regels. Gezondheidsrisico's zullen hierbij voorop staan maar ook daaruit voortvloeiende gevolgen op financieeel en orgnisatorisch gebied spelen een rol.
  • Je krijgt op dat moment alsnog de mogelijkheid om definitief ja of nee te zeggen. en je eigen afweging hierin te maken.
  • Alleen als op 1 september alle Corona seinen op groen staan en er voldoende definitieve aanmeldingen zijn gaat het project van start.

Kijk ook op onze speciale Corona pagina pagina met een overzicht en de laatste stand van zaken over de gevolgen, risico's en adviezen voor het zingen in groepsverband. Wij hopen dat deze informatie je helpt bij het maken van je keuze om wel of niet mee te doen aan Roll over Beethoven!