corona noten 3m

 

Voor musici maar ook voor verhuurders van ruimtes, besturen van koren en de individuele koorzanger is het belangrijk om een opinie te vormen over de Corona risico's en op basis daarvan en in overleg met alle betrokken partijen te besluiten wat verantwoord is en wat niet. Dit artikel verwijst naar de belangrijkste bronnen van informatie hiervoor.

 

 

De volgende  instanties zijn relevant voor Coroma binen de amateurkunst sector waaronder ook de amateurmuziekgezelschappen en muziekscholen.

  • de Rijksoverheid voior de wettelijk geldende maatregelen
  • het RIVM voor de medische aspecten
  • het bisdom Den Bosch voor het gebruik van kerkgebouwen voor diensten, repetities en concerten.
  • Cultuur connectie, de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk voor sector specifieke aanvullingen en adviezen
  • Koornetwerk Nederland, de overkoepelende organisatie van de bonden van amateurkoren in Nederland en lid van Cultuur Connectie.
  • KNMO, de koepelorganisatie voor instrumentale amateurmuziek

Corona en de amateurmuziek sector

De Corona maatregelen voor amateurkoren worden door de overheid vastgesteld in samenspraak met Cultuur connectie, en Koornetwerk Nederland als lid van Cultuur connectie. Klik  op onderstaande logo's voor het laatste Corona nieuws voor de amateurmuziek sector.

koren cultuur connectiekoren koornetwerk nederlandKNMO

Blijf gezond en blijf muziek maken waar het veilig kan!

Tom Suters