Corona

Alles over de gevolgen van Corona.

Luister en lees hier hoe het oude kabinet sinds TOZO-2 zonder ook maar één enkele steekhoudende reden zelfstandig ondernemers buiten de Corona steunpakketten hield en niog  steeds houdt. In 2021 werden in de 2e kamer alle moties om deze ongelijkheid te repareren steevast verworpen door de oude coalitiepartijen. Ook de twee petitie die ik heb opgezet.mochten niet baten.

Ook in 2022 lijkt het nieuwe kabinet hierin geen verandering te willen brengen. De Werkvereniging wil daarom als belangenbehartiger van zzp-ers een rechtszaak beginnen tegen de staat der Nederlanden vanwege de ongelijke behandeling in de Corona steunpakketten van zelfstandig ondernemers ten opzichte van werknemers in vaste dienst. is geld nodig. Steun daarom de crowdfunding actie om een dergelijke rechtszaak te kunnen vioeren.

       

2022

Werkvereniging rechtszaak
 De Werkvereniging begint
rechtzaak
 tegen de staat