Algemeen

Alles wat je moet weten over deze website.

Voor musici maar ook voor verhuurders van ruimtes, besturen van koren en de individuele koorzanger is het belangrijk om een opinie te vormen over de Corona risico's en op basis daarvan en in overleg met alle betrokken partijen te besluiten wat verantwoord is en wat niet. Dit artikel verwijst naar de belangrijkste bronnen van informatie hiervoor.