Tom Suters Muziekdiensten (TMD) verzamelt gegevens van personen en instanties ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten. Hieronder valt ook het verzamelen van gegevens op internet. Wij behandelen deze gegevens volgens onze Privacy Verklaring.

Hieronder volgen enkele aanvullingen en verduidelijkingen hierop met betekking tot het gebruik van onze website.

Inhoud

Beeld- en geluidmateriaal
Registratie en profielgegevens
Beheren van je profielgegevens

Beeld- en geluidmateriaal

Indien je bezwaar hebt tegen het op de website gebruikte beeld- en geluidmateriaal op grond van auteursrechten, copyright, portretrechten of privacy wetgeving laat ons dit dan schriftelijk weten.

naar boven

Registratie en profielgegevens

Wij bieden website bezoekers de mogelijkheid om zichzelf te registreren als gebruiker. Registreren heeft verschillende belangrijke voordelen en is soms noodzakelijk voor een goede dienstverlening. Naast een aantal verplichte gegevens (naam, adres, telefoon, e-mai, etc.) heb je tijdens registratie ook de mogelijkheid om persoonlijke gegevens, voorkeuren en interesses aan te geven.

  • door je te registreren geef je ons toestemming om alle door jou tijdens je registratie verstrekte profielgegevens te bewaren in onze bedrijfsadinistratie
  • je profielgegevens in je gebruikersaccount zijn beveiligd tegen toegang door derden via door ons geselecteerde en adequaat bevonden identiteitscontroles
  • wij delen jouw profielgegevens ALLEEN met derden op basis van jouw expliciete of impliciete (via jouw eigen acties op de website) verzoek of toestemming daartoe
  • misbruik van gedeelde profielgegevens door derden valt buiten onze verantwoordelijkheid
  • om fraude en hackers tegen te houden controleren wij actief of gebruikersaccounts ook daadwerkelijk bestaande natuurlijke of rechtspersonen representeren
  • naar ons oordeel ondeugdelijke of ongepaste profielgegevens worden door ons eenzijdig geweigerd of verwijderd
  • gebruikersaccounts van personen die zich naar ons oordeel misdragen op de website worden door ons eenzijdig verwijderd
  • naar jouw oordeel onacceptabel gedrag van andere gebruikers op de website kun je ons melden

naar boven

Beheren van je gegevens

Hoe vollediger je gegevens des te beter we onze communicatie en dienstverlening op jouw behoeften af kunnen stemmen.

  • wijzigingen in je profielgegevens dien je daarom zo snel mogelijk zelf door te voeren via je profielpagina zodat wij steeds over de meest actuele stand van zaken beschikken.
  • je kunt schriftelijk of via de website een Privacy verzoek indienen om een overzicht van al jouw gegevens te ontvangen of om deze uit onze bedrijfsadministratie te verwijderen

naar boven